Home » 04 - Tamamlayıcı Tıp » Tedavide inanç ve ilaç birlikte çalışır

Tedavide inanç ve ilaç birlikte çalışır

İnancın hastalıkların iyileşme süreçlerine etkisi yoğun olarak tartışılıyor. İlaçların, iyileşmenin yüzde 20’sini sağladığı, yüzde 80′inin ise ruh tarafından yapıldığı iddia ediliyor
Alman Nişantaşı Kliniği Medikal Direktörü Yard. Doç. Dr. Metin Okucu din ve hastalıklarla ilgili dünyada yapılan çalışmaları anlattı:
Ruh ve inanç sağlığımızı etkiler mi?

– Bazılarına göre ilaçlar ve cerrahi hastalıktan iyileşmenin sadece yüzde 20’sini sağlarken, geri kalan yüzde 80 ruh tarafından yapılmaktadır. Bunu kesin olarak ölçmek mümkün olmamasına rağmen, çok eski tarihlerden beri süregelen ruh, inançlar ve duanın sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması zamanı çoktan gelmiştir. İşte bu nedenlerle din ve inancın sağlık üzerindeki etkileri giderek daha çok tartışılmaya ve araştırılmaya başlandı.

Sağlık merkezlerinde alternatif yöntemlere sizce yer verilmeli mi? Tıp fakültelerinde din konusu araştırma kapsamına alınmalı mı?

– Günümüz tıbbı bunu uygulayan hekimlere bazı kurallar getirdi. Tıp mesleği, fakültelerde alınan eğitim sonrası, tıbbi dergi, kongre ve sempozyumları takip ederek ve tıp derneklerinin sık sık yayımlanan teşhis, tedavi ve uygulama algoritmalarını izleyerek icra edilir. Ama bu sayılanların hiçbirinde din, inançlar, dini uygulamalar ve duanın eğitimi yer almaz. Yani biz doktorlar köşeye sıkışmış durumdayız. Eğitimini almadığımız ancak giderek sağlam deliller ile sağlığa faydası kanıtlanan bu uygulamaların neresinde durabiliriz? İnsanlarımızın tamamına yakını bir din sahibi iken, cennet cehenneme inanırken, duanın iyileşmedeki güçlü rolünü kullanırken Türkiye’de bu konularda bilimsel araştırma yapılmaması, tıp fakültelerinde eğitiminin verilmemesi de bir önemli eksik olabilir.

Alternatif tıp nedir? Modern uygulamaları neler?

– Günümüzde alternatif tıp tedavileri çok sayıda farklı inanç ve uygulama içermektedir. Tarihi açıdan ise alternatif tıp, bir camiadaki hekimlerin çoğunluğu tarafından uygulanmayan veya onaylanmayan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Buna ek olarak, alternatif tedaviler ne yaygın olarak tıp fakültelerinde ders olarak verilmekte, ne de hastanelerde uygulanmaktadır. Ancak modern tıbbın böyle bir desteğe, tamamlayıcı unsura ihtiyacı olduğu da artık kabul edilmektedir. Bitkisel ürünler, vitaminler, bazı gıdalar, biyoenerji, akupunktur ve zihin-bedenruh çevresindeki uygulamalar alternatif veya tamamlayıcı tıp olarak tanımlanır.

Kimler alternatif yöntemleri istiyor?

– Her yıl ABD nüfusunun yarısının alternatif tıbba başvurduğu ortaya çıkmıştır. Bu, yılda 600 milyon vizite ve sarf edilen 30 milyar dolar demektir. Dua etmek de eklenirse, nüfusun yüzde 65′inin bu yöntemleri uyguladığı söylenebilir. Ülkemizde kesin rakamlar olmamakla birlikte, geleneksel otların veya yöntemlerin kullanımı, vitamin alımı ve hele hastalarımız için edilen dualar, aslında neredeyse hepimizin pek farkında olmadan alternatif tıp kullandığımızı ortaya çıkarmaktadır.

Benzeri Konular:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YORUMLAR

Tavsiye Edilir

FREKANSIMIZI YÜKSELTMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Enerji Alanınızı Birikimlerden Temizlemek Frekansınızı Yükseltir  Işığınız bir elekten geçer gibi parlar, siz bu ışığın …